หอเกียรติยศ - เวิลด์ 136

อันดับผู้เล่นสูงสุด

นักยึดครอง

เป็นเจ้าของ 2 หมู่บ้าน อันดับที่หนึ่ง
speedyeuw
วันที่ 11.09.2023 เวลา 00:15

นักทำคะแนน

ทำคะแนนให้ถึง อันดับที่หนึ่ง คะแนนก่อน และทำให้ถึง 10.000 คะแนน
zapeta
วันที่ 13.09.2023 เวลา 22:07

ผู้เชี่ยวชาญสนามรบ

ทำลายกองกำลังศัตรู อันดับที่หนึ่ง หน่วย ในฐานะ 10.000
Zlatan
วันที่ 14.09.2023 เวลา 12:06

รางวัลประจำวันจาก 2023-10-03

สุดยอดผู้โจมตีประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

สุดยอดผู้ป้องกันประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

ผู้สนับสนุนประจำวัน
Red Sparrow

นักปล้นสะดมประจำวัน
Zuug

นักปล้นสะดมประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน

นักเก็บรวบรวมประจำวัน
ชื่อผู้เล่นถูกซ่อน