เวิลด์ 136 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 6514
หมู่บ้านทั้งหมด: 25.614 (3.93 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 9.275
หมู่บ้านคนเถื่อน: 16.337
หมู่บ้านโบนัส: 5.487
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 27 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 393
ข้อความที่ถูกส่ง: 31.153 (4.78 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 21.461 (3.29 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: 107.659 (16.53 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 2.465 (0.38 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 383
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 2.895
คะแนนทั้งหมด: 18.236.108 (2.800 ต่อผู้เล่น, 712 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 146.388.253
 • 144.477.803
 • 149.693.189
กองกำลังทั้งหมด:
 • 5,619 ล้าน
 • 3,830 ล้าน
 • 3,349 ล้าน
 • 944.606
 • 1,719 ล้าน
 • 265.917
 • 182.843
 • 56.952
 • 1.387
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 863
 • 588
 • 514
 • 145
 • 264
 • 41
 • 28
 • 9
 • 0
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 219
 • 150
 • 131
 • 37
 • 67
 • 10
 • 7
 • 2
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: Guest184884
เผ่าใหม่ล่าสุด: P.O!

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 06:50